Co je důležité vědět před položením dotazu


Výklad nikdy neřekne neměnnou skutečnost, odhaluje jen možnou cestu. Je na Vás, zda se tou cestou vydáte, nebo se pokusíte svůj osud změnit. Věštění je velmi užitečným průvodcem a rádcem v situacích, ve kterých zoufáme a nemůžeme najít východisko. Nikdy však nenahradí odbornou psychologickou či zdravotní pomoc.

Výklady taroty a runami neřeknou konkrétní data, jména ani jiné podobné údaje. Také nikdy neodpoví ANO/NE. Ptejte se proto pouze otevřenou otázkou, např. Jak se bude vyvíjet můj vztah?

Výklady provádím pouze na dálku. Jedná se o velmi hlubokou, psychicky náročnou proceduru, při níž ke mně postupně chodí symboly a obrazy, které se spojí v jeden příběh. Tohle „zobrazení“ trvá různě dlouho, proto je vhodnější výklad na dálku, kdy Vám již napíši celou vizi. Zaručuji tak naprosto přesný výklad, jelikož vznikne bez působění vnějších vlivů na mé soustředění.

CENA VÝKLADU od 200 Kč - dle rozsahu.